Ànima de Natura

Guiatge Acompanyament Personal

L’objectiu d’aquest procés és millorar la qualitat de vida de l’explorador, però la qüestió resideix en quina és la millor manera d’arribar-hi?

AdN planteja fer-ho des del coneixement i saviesa de la natura per seguir explorant la pròpia naturalesa interior que ens definiran un camí més coherent, sa i integral.

Per aquest motiu anomenem el procés psiconaturalista, des del punt de vista de la psicologia i natura. Específicament el guia-acompanyat psiconaturalista – el que anomenarem GAP– pretén acompanyar d’igual a igual a l’explorador, no l’indica el camí des del punt de vista personal cap a l’objectiu que vulgui assolir, però si que el guia des del punt de vista de la psicologia –psico– i del coneixement i saviesa que la natura – naturalista– ens pot aportar per créixer en la línia que l’explorador vulgui assolir. Motiu pel qual l’anomenem així, seria la unió entre el que fins ara enteníem com un coach i un naturalista.

L’explorador és el nom de la persona que cerca descobrir el que hi ha a –l’ànima-, recórrer un espai –en la natura-, reconèixer minuciosament l’estat –emocional-, reconèixer d’una manera sistemàtica i seqüencial quelcom –en el procés de canvi-, per deixar de ser exploradors i esdevenir una Anima de Natura.

L’acompanyament d’AdN és el procés de transformació personal que duu a terme el GAP a l’explorador per esdevenir un AdN.

Un procés mínim de transformació personal per garantir resultar és concebut teòricament amb un mínim de 4 sessions, però tot depèn de què es tracti i l’objectiu que es vulgui assolir, així com el treball entre sessions de l’explorador. Per tant a partir de la segona sessió i fins la penúltima el desenvolupament serà el mateix. La primera sessió serà la d’obertura on es plantejarà el procés, el compromís per part de l’explorador i l’objectiu que es vol arribar. Malgrat aquest objectiu, el procés pot derivar cap altres descobriments i segurament necessitats de l’explorador, que inicialment n’era inconscient. Serà respectable i acompanyat. Tot i això també l’objectiu pot ser assolit amb menys sessions, aturar-se el procés o descobrir altres aspectes d’un mateix per treballar, i replantejar-se l’objectiu inicial. El procés és viu i creat mentre dura.

Després de cada sessió s’envia un qüestionari que haurà de ser retornat al GAP entre les 72 hores i 24 hores anteriors a la següent sessió. Amb aquest qüestionari el que es pretén és que el GAP pugui conèixer el treball desenvolupat entre sessions per part de l’explorador i poder-se preparar la següent sessió amb garanties de qualitat segons el nou estat de l’explorador.

En la darrera sessió es farà una sessió de tancament, d’assoliment d’aprenentatges, de tasques assolides de reconeixement i de com seguir treballant-ho diàriament. Posteriorment a la darrera sessió s’enviarà un qüestionari de satisfacció a l’explorador que també pot ser respost en finalitzar la darrera sessió insitu, a criteri del GAP. El que es pretén amb aquest qüestionari és poder valorar exhaustivament el procés, el grau de satisfacció i poder tenir en compte les millores que es puguin suggerir per a futurs processos, així com poder fidelitzar l’explorador amb AdN, com una ànima de Natura més a la societat.

El fet d’haver desenvolupat aquest procés a la natura, també pot ser un bon punt d’ancoratge per l’explorador i que pugui trobar en el seu dia a dia o temps lliure, per retornar aquesta ànima de natura per compte pròpia. En aquest procés també ha après a estimar-se la natura i conviure-hi amb equilibri, per tant ell també pot ser portador d’aquesta nova llavor que hem regat durant les sessions. I li demanem que ens enviï les seves experiències i participi amb nosaltres les seves noves experiències vitals a la natura interior i exterior a partir d’aquesta nova vida de viure l’Anima de Vida que som.

Es a dir, una persona que viu des de la pròpia naturalesa, de dins cap enfora, i que se sent amb comunió amb la natura que l’envolta, si ho separem com a conceptes separats, quan realment, i malgrat em repeteixi, som tots éssers de natura, tots som Animes de Natura.