Ànima de Natura

Natura mentora

Anima de Natura aprèn de la Natura a partir del coneixement i saviesa que aquesta ens aporta.
 

Aquest propòsit es basa en una nova disciplina, la biomimètica o biomimesi (“imitació de la vida”, de grec bios, “vida”, i mimesis, “imitació”), disciplina que neix a finals del segle XX, concretament el 1997.

La Biomimètica és l’estudi de la intel·ligència i creativitat de la natura per tal de dissenyar materials, processos i estructures més eficients i més plens de vida. Es a dir, aprendre de la natura, en comptes de voler dominar-la com s’apuntava en l’anterior paradigma, i actuar des del nou que ja som. Janine Benyus publica Biomimicry, on recopila multitud d’exemples de l’enginy de la natura. Benyus contempla la natura com a model (la fulla d’un arbre com a model per a l’energia solar), mesura (com més ens acostem als dissenys de la natura, més probable és que siguin funcionals, ecològics i duradors) i mentora (la natura no com a objecte a explorar sinó com a mestra). Es en aquesta darrera opció amb què es basa AdN i concretament el compendi psiconaturalista on es recull el conjunt de paral.lelismes entre els VALORS o SIGNIFICATS i els ESSERVS VIUS, els vols conèixer?